תנאי השימוש של DB SKINTECH

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונים לכלל המגדרים באופן שווה                

כללי

ברוכים הבאים ל-dbsti.com (“האתר“), האתר הרשמי המופעל על ידי DB Skintech (“DBSTI”, “אנחנו“, “אנחנו” או “שלנו“). אתר זה הוא אתר אינפורמטיבי שנועד לספק מידע בנוגע למוצרים שלנו ולמפיצים שלנו ברחבי העולם.

הסכם מחייב

תנאי שימוש אלה, יחד עם מדיניות הפרטיות שלנו, כפי שיעודכנו מעת לעת (יחדיו יקראו “תנאי השימוש“), מסדירים את מערכת היחסים החוזית בינינו, ביחס לגישה ולשימוש באתר זה ובשירותים המוצעים בו. הנך מצהיר בזאת כי מעל גיל 18, וכי אינך פועל עבור או בשם כל אדם, חברה או ישות משפטית אחרת כאמור ללא אישור מפורש בכתב. תנאי השימוש מהווים הסכם מחייב מבחינה משפטית בין DBSTI לבינך. השימוש שלך באתר זה מהווה את הסכמתך לתנאי השימוש וההתניות המפורטות בזאת. אם אינך מסכים ומקבל ללא שינוי את תנאי השימוש המפורטים כאן, אנא המנע משימוש באתר זה. 

שים לב – אתר זה אינו מספק ייעוץ רפואי. 

שינויים לתנאי השימוש

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות או לשנות תנאי השימוש אלה בכל עת ללא הודעה מוקדמת. המשך השימוש שלך באתר לאחר כל שינוי כזה מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש העדכניים המופיעים בו. על כן, אנא קרא את תנאי השימוש אלה מעת לעת ולפני השימוש באתר. המשך השימוש שלך באתר זה לאחר עדכונים כלשהם בתנאי שימוש אלה משמעו הסכמתך לתנאי השימוש העדכניים כפי שמופיעים בו.

פרטיות

אנו מכבדים את פרטיות המשתמשים והאורחים באתר, ועושים שימוש במידע אודותיהם בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו, המהווה חלק אינטגרלי מתנאי שימוש אלו. בהסכמתך לתנאי השימוש, מעצם השימוש באתר, אתה מסכים גם למדיניות הפרטיות שלנו. 

שים לב כי אתה אחראי בלעדית לכל גילוי או מסירה של המידע אודותיך, לרבות מידע אישי. לפיכך, אנא קרא היטב את מדיניות הפרטיות שלנו והפעל שיקול דעתך במסירת מידע אודותיך.

האתר מיועד למטרות אינפורמטיביות (מסירת מידע) בלבד – האתר אינו מספק או מתיימר לספק ייעוץ רפואי

המידע המסופק באתר או בכל אתר אשר קיימת אליו הפניה מתוך האתר שלנו (“אתרים מקושרים“) נועד למטרות מידע כללי בלבד. המידע המסופק באתר או בכל אתר מקושר אינו מהווה עצה רפואית או תחליף לייעוץ או טיפול רפואי מקצועי. שום תוכן באתר אינו מהווה המלצה, ייעוץ, אבחון או טיפול רפואי מקצועי. 

אין לקבל החלטות רפואיות או כאלו אשר עשויה להיות להן השלכה רפואית ללא ייעוץ מוסמך. פנה תמיד לייעוץ של רופא מוסמך או מטפל מוסמך אחר בכל שאלה  או ספק. יש להסתמך אך רק על עצתו של הרופא שלך או מטפל מוסמך מתאים אחר.

קישורים לאתרים חיצוניים

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים או חיצוניים. קישורים אלו נועדו למטרות נוחות או מידע בלבד. איננו אחראים לתוכן, לדיוק או לאמינות של אתרים חיצוניים אלה, או של התוכן המופיע בהם. בנוסף, DBSTI עשויה לספק הפניות לספקי צד שלישי לרכישת המכשירים האסתטיים שלנו או מוצרים אחרים. כל עסקה או אינטראקציה עם ספקים אלה הם אך ורק בינך לבין הצד השלישי – ל- DBSTI אין כל מידע והיא אינה עוקבת אחר התכנים, הפרקטיקות, הזמינות, המקצועיות של צדדים שלישיים אלה או מספקת מצגים או אחריות כלשהי לגביהם. DBSTI מספקת לך קישורים אלה לנוחות בלבד, והכללת קישור או אזכור כלשהו אינה מעידה על המלצה או תמיכה של DBSTI באתרים המקושרים, מפעיליהם, מפיציהם או ספקיהם או כל צד שלישי אחר. השימוש שלך באתרים מקושרים או בשירותי צד צמא כפוף לתנאי השימוש שלהם, לרבות מדיניות הפרטיות שלהם.

שימושים אסורים

כתנאי לשימושך באתר ו/או בתכניו, אינך רשאי, בעצמך או עם אחרים, במישרין או בעקיפין:

 • להשתמש באתר או בתכניו לכל מטרה שאינה חוקית, מוסרית או אסורה על פי כל דין, לרבות חוקים או תקנות יצוא, וכן בניגוד לתנאי השימוש האלה, התניות או הודעות מטעמנו.
 • להשתמש באתר בכל דרך העלולה להזיק, להשבית, להעמיס יתר על המידה או לפגוע באתר או להפריע לשימוש ולהנאה של כל צד שלישי אחר מהאתר.
 • להשתמש באתר למטרות עסקיות, או לכל מטרה אחרת שאינה לשימושך האישי. 
 • להעתיק, לשנות, לשפר או ליצור עבודות נגזרות מהאתר או מתוכנו, או כל חלק ממנו.
 • להשתמש או לגשת לאתר על מנת לבנות מוצר או שירות מתחרים או למטרות ניטור הזמינות, הביצועים או הפונקציונליות של מוצרי DBSTI, או לכל אמת מידה אחרת או מטרה תחרותית.
 • לעסוק בכל צורה של סריקה, העתקה, שחזור, עיבוד, תרגום, שימוש ב- crawlers, ניווט רובוטי, חילוץ, הנדסה לאחור או פריצה לאתר או לתכניו, באופן אוטומטי או ידני. 
 • לנסות או לפענח, להדר לאחור, לפרק או להנדס לאחור כל קוד או תוכנה הקשורים לאתר, כולל מסגור או שיקוף (iframe).
 • להשיג או לנסות להשיג תכנים או חומרים או מידע כלשהם בכל אמצעי שאינו זמין או מסופק במכוון  על ידנו באמצעות האתר.
 • לעקוף או להפריע לתכונות הקשורות לאבטחה של האתר, תוכנו או תכונותיו המגבילות שימוש או גישה בלתי מורשים.
 • לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.
 • שימוש באתר או בתכנים בו לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.

מבלי לגרוע מזכויות כלשהן, שים לב שאי ציות לאמור לעיל, עלול להוביל לכל פעולה משפטית חוקית, לרבות אך לא רק, דיווח על מעשים או השמטות כאמור לרשויות אכיפת החוק הרלוונטיות, ובמידת הצורך, חשיפת כל מידע נדרש, לרבות זהותך, בפניהן.

קניין רוחני

זכויות הקניין הרוחני העולמיות, הבעלות והעניין באתר האינטרנט שלנו ובאתרים המקושרים הקשורים אליו, כולל אך לא מוגבל לנראות ולמראה של האתר, טקסט, גרפיקה, עיצובים, קטעי וידאו וקוד המקור של האתר, כל התכנים והחומרים הזמינים דרך האתר או אתרים מקושרים קשורים (להלן “תוכן“), וכן בשמנו, בסימני המסחר ובסמלי הלוגו שלנו, כפי שמוצגים. 

אין בשימוש באתר שלנו כדי לרמוז או להעביר בפועל בעלות או זכויות קניין רוחני אחרות כלשהן אליך. בנוסף, כל פניה, משוב, הערות, רעיונות, ידע, חומרים ומידע אחר (להלן “משוב“) שתשלח באמצעות אתר זה, ייחשבו לא אישיים, לא סודיים ולא תחת קניינך. בעצם הפרסום, שליחה או העלאה של משוב מטעמך אתה מעניק בזאת ל-DBSTI ו/או לחברות הקשורות אליה רישיון בלתי מוגבל, פטור מתמלוגים ובלתי חוזר להשתמש, לשכפל, להציג, לבצע, לשנות, לשדר ולהפיץ אותם בכל מצע, ומסכים כי DBSTI רשאית להשתמש בהם באופן חופשי על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות ביחס לכל פעילות תפעולית, פעילות שיווקית, פעילות פיתוח או פעילות מסחרית. כמו כן מובהר בזאת כי DBSTI אינה מחויבת להתייחס, ליישם או לפעול על פי משוב או הצעות שסופקו על ידך. מובהר בזאת כי בין אם DBSTI עשתה שימוש במשוב כזה ובין אם לאו, לא תהיה זכאי לכל תמלוג, פיצוי או תשלום, לך או לצד שלישי כלשהו, בנוגע למשוב.

כל תוכן, סימני מסחר או סימני שירות של צדדים שלישיים הקיימים באתר (“סימני צד שלישי“) הם סימני מסחר או שירות של בעליהם בהתאמה, ואין להפר, להסיר או לשנות אותם. כל שינוי, שינוי או שימוש לרעה יהוו הפרה של הזכויות המתאימות. 

מגבלת אחריות

מידע, תוכנה, מוצרים ושירותים באתר זה עשויים להכיל אי דיוקים או שגיאות. DBSTI שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים או שיפורים בכל עת. אין להסתמך על תוכן האתר לצורך החלטות אישיות, רפואיות, משפטיות או פיננסיות ללא התייעצות עם איש מקצוע מתאים.

DBSTI ו/או צדדים שלישיים אחרים מטעמה אינם מציגים כל מצג לגבי ההתאמה, האמינות, הזמינות, העיתוי או הדיוק של כל מידע, תוכן, מוצרים, שירותים או גרפיקה באתר לכל מטרה שהיא, ולא ביחס לאף אחד מהאתרים או הספקים המקושרים. במידה המרבית המותרת בחוק, כל תוכן כזה מסופק “כמות שהוא” ובהתאם לזמינות, ללא כל אחריות, מפורשת או משתמעת, לרבות סחירות, התאמה למטרה מסוימת, בעלות ואי-הפרה.

המידה המרבית המותרת על פי חוק, DBSTI ו/או צדדים שלישיים אחרים מטעמה, לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, מכל סוג שהוא, לרבות נזקים ישירים, עקיפים, עונשיים, מקריים, מיוחדים, תוצאתיים, או נזקים בגין אובדן שימוש, נתונים או רווחים, הנובעים או מחוברים לאתר, חוסר יכולת לגשת לאתר, השירותים הניתנים/אלו שלא מסופקים, או תוכן האתר, בין אם מבוסס על חוזה, עוולה, רשלנות, אחריות קפידה או אחרת, גם אם נודע להם על האפשרות לנזקים.

שיפוי

אתה מסכים לשפות, להגן ולפטור מחבות את DBSTI, נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים, הסוכנים, מעניקי הרישיונות, המפיצים, הספקים והספקים שלה מפני וכנגד כל תביעות, חבויות, נזקים, הפסדים, עלויות או הוצאות, לרבות שכר טרחה משפטי סביר, הנובעים משימושך באתר או מכל הפרה של תנאי השימוש אלה.

החוק החל וסמכות שיפוט

התנאי השימוש כפופים ויפורשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. שני הצדדים כפופים בזאת באופן בלתי חוזר לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט המוסמכים בתל אביב, ישראל, לפתור כל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר או מתנאי השימוש אלה או על פיהם, ואתה מסכים בזאת לסמכות השיפוט הבלעדית ולמקום השיפוט בבתי משפט אלה ומוותר על כל התנגדות בעניין.

הזכות למנוע או להגביל גישה

DBSTI שומרת לעצמה את הזכות להגביל או לבטל כל גישה של משתמש לאתר זה או לחלקים ממנו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, ומכל סיבה שהיא, לרבות, אך לא רק, כל הפרה של התנאי השימוש.

התגברות

אם הוראה כלשהי בתנאי שימוש אלה תהיה בלתי חוקית, בטלה או בלתי ניתנת לאכיפה מכל סיבה שהיא, אזי הוראה זו תיחשב כניתנת להפרדה מתנאי שימוש אלה ולא תשפיע על תוקפן ואכיפתן של ההוראות הנותרות.

ויתור

שום ויתור מצד DBSTI על זכות כלשהי על פי תנאי שימוש אלה לא יהיה בתוקף אלא אם כן ניתן בכתב, במפורש, ונחתם על ידי הנציג המורשה של DBSTI. שום ויתור מצד DBSTI על כל זכות בעבר או בהווה הנובעת מכל הפרה או אי ביצוע לא ייחשב כוויתור על כל זכות עתידית הנובעת מתנאי השימוש אלה או מהדין החל.

המחאת זכויות

אינך רשאי להמחות או להעביר בדרך אחרת איזו מזכויותיה ו/או חובותיה על פי התנאי השימוש ללא אישור מראש ובכתב של DBSTI, וכל המחאה או העברה לכאורה ללא הסכמתה בכתב של DBSTI תהיה בטלה. DBSTI רשאית להמחות ו/או להעביר בדרך אחרת חלק או את כל זכויותיה ו/או חובותיה על פי התנאי השימוש לצד שלישי כלשהו ללא הסכמה או הודעה. 

התיישנות

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה, תוגבל לתקופה של שישה (6) חודשים, והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי”ח-1958.

היעדר יחסים

שום דבר הכלול באתר או בתנאי שימוש אלה לא יתפרש כיצירת שותפות, מיזם משותף, שיתוף פעולה, עבודה, סוכנות או יחסים דומים אחרים בין DBSTI לבינך, ולא כמעניק לך את הזכות, הכוח או הסמכות (במפורש או במשתמע) לחייב או ליצור בכל דרך אחרת כל חובה כלפי או עבור DBSTI.

יצירת קשר

לפרטים נוספים ושאלות בקשר החברה, פנו אלינו ישירות במייל בכתובת [email protected]. אנו נעשה את מיטב המאמצים להשיב בתוך פרק זמן סביר. 

ההסכם כולו

תנאי השימוש (יחד עם מדיניות הפרטיות כאמור) משמשים כהסכם המלא בין DBSTI לבין משתמשי אתר זה, ואין לשנותם אלא כאמור לעיל. כל ויתור לכאורה על הפרה כלשהי של תנאי השימוש לא ייחשב כוויתור על כל הפרה עתידית.

We use cookies to deliver the best possible experience on our website. To learn more, visit our Privacy Policy. By continuing to use this site you consent to our use of cookies.